Regulami zapisu na kurs

 

Podmiot odpowiedzialny:

Maciej Konkol
NIP: 5871653908
Regon: 220832492
Jastarnia 84-140 Krzywa 4

 

 • Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Przelewy24.pl
 • Koszty związane z obsługą płatności internetowych w całości pokrywa firma Maciej Konkol
 • Wszystkie ceny podane są w polskich złotych
 • W chwili realizacji zapłaty klient zostaje o tym poinformowany mailowo.
 • Informacja będzie zawierać unikalny numer transakcji, ułatwiający wyszukanie Państwa transakcji przez sprzedającego w razie pytań lub wątpliwości.
 • Potwierdzenie rezerwacji należy wydrukować i okazać przed rozpoczęciem kursu
 • 7. Firma Maciej Konkol nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

Reklamacje i rezygnacje

 • Wszelkie reklamacje należy kierować do firmy Maciej Konkol. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@boardr.pl lub telefonicznie 516 707 366
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji
  • opis przedmiotu reklamacji
  • Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
  • Zaliczki podlegają zwrotom do 31.06.2019 (w przypadku rezygnacji z rezerwacji). Rezygnację należy przesłać na adres email: biuro@boardr.pl. Po 31.06.2019 Zaliczki nie podlegają zwrotowi.

 

Dane osobowe

 • Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Maciej Konkol danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży
 • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 • Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w siedzibie firmy
 • Państwa dane osobowe są poufne i nie będą wykorzystywane w innych celach poza niezbędnymi, związanymi z realizacją transakcji internetowej.

 

Rezerwacja i szkolenie

 • Oferta rezerwacji online nie łączy się z innymi promocjami
 • Klient płaci tylko za wykorzystane godziny szkolenia.
 • Jeżeli z jakichkolwiek powodów klient zakończy kurs wcześniej niż to było przewidziane zwracamy zapłatę za nie wykorzystany czas. W przypadku braku wiatru również zwracamy pieniądze.
 • Rezerwacja grupowego kursu kitesurfingu (2-3 os.) jest możliwa tylko dla osób zbliżonych wagowo (różnica wagi nie może być większa niż 15 kilo). W przypadku kiedy różnica wagi kursantów jest większa, należy dokonać rezerwacji szkoleń indywidualnych.
 • Szkolenia odbywać się będą od 20.06 do 8.09